Om Aske NTFK

Stian Aske er daglig leder i Aske Norsk-Tysk Forretningskommunikasjon. Det nyskapende enkeltmannsforetaket ble startet høsten 2008. Stians motivasjon for å starte foretaket var, og er fortsatt, å sikre god norsk konkurranseevne gjennom å formidle hans kunnskaper innen forskjeller i norsk-tysk forretningskultur.

 

       

                                            

 

 

 

Først litt om hans bakgrunn:
 

Stian Aske har både studert og jobbet i Tyskland -
 

 

I 1999-2000 var han utvekslingsstudent ved Universität Bonn, der han tok tysk mellomfag. Han arbeidet i 2006 som saksbehandler for en markedsledende tysk reisearrangør, i byen Giessen nær Frankfurt. Dette ga et unikt innblikk i forskjeller mellom norsk og tysk forretningskultur.
Han jobbet også for et tysk oversettelsesbyrå i byen. I tillegg har han vært tolk for norske og tyske bedrifter som var tilstede ved Bergen Næringsråds B2B-møte, for å diskutere et evt. fremtidig samarbeid.
 

Stian Aske har skrevet en masteroppgave om kulturforskjeller mellom forretningspartnere fra Norge og Tyskland, på tysk. Nå tilbyr han masteroppgaven sin i norsk versjon – gjennom Aske Norsk-Tysk Forretningskommunikasjon. – Hans motivasjon er å sikre norske bedrifter og organisasjoner god konkurranseevne: Fokuset rundt kulturelle forskjeller blant personer fra ulike land er sterkt stigende - generelt er dette fokuset mer utpreget i utlandet enn her i Norge. Overført til næringslivet vil en bevissthet om rett opptreden hos ens forretningspartner kunne være avgjørende for bedriftens suksess eller fiasko.
 

Aske Norsk-Tysk Forretningskommunikasjon var en av 40 utvalgte bedrifter i Norge som av Innovasjon Norge ble invitert til “INOVUS Fusion” i Bodø i 2009. Arrangementet er Norges største entreprenørskaps-seminar. Kriteriene for utvelgelse er bl.a. grad av nyskaping, samt nasjonalt og internasjonalt potensiale. 
 

Aske NTFK er medlem i SIETAR, en verdensomspennende organisasjon som arbeider for kulturell kompetanse i næringslivet.

 

NY: Følg Stian på Twitter!

 

 

 

 

Aske Norsk-Tysk Forretningskommunikasjon

v/ Stian Aske

stian@aske-ntfk.no

Wessels gate 82

4008 Stavanger

Tlf: 47 24 85 50

Org.nr. 993 405 582