Presse / Respons

Avhandlingen, som har tittelen ”Interkulturell Forretningskommunikasjon Norge – Tyskland“, har fått god respons både i Tyskland og Norge:

 


• Den er blitt referert til av Oslo Handelskammers medlemsblad ”Mercur”, samt DGAP, det nasjonale nettverk for tysk utenrikspolitikk, et forskningsinstitutt som
bl.a. søker å styrke tysk næringsliv internasjonalt.
 

• Avhandlingen er gjengitt (s. 10) av det tyske forskningsinstituttet FIV, i en vitenskapelig database for internasjonale relasjoner. Arbeidet er støttet av den tyske forbundsregjering,
bl.a. for å kunne stille relevante vitenskapelige publikasjoner til disposisjon for denne regjering.
 

• Den blir anbefalt av et ledende tysk rådgivningsselskap, som bl.a. tilbyr coaching, rådgivning og informasjon om andre forretningskulturer. I tillegg arrangerer selskapet
seminarer om interkulturell kommunikasjon og kompetanse, også om norsk forretningspraksis.
 

• IHK Schleswig-Holstein – Industri- og handelskammeret i den tyske delstaten – har et resymé av masteroppgaven, samt en link til denne, på sin hjemmeside.

 

 

I tillegg benytter høyskolelektor Svein E. Nilsen seg av avhandlingen i sine forelesninger. Nilsen arbeider ved "Institutt for kommunikasjon - kultur og språk" ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

 

 

-Les saken: "Nordmenn bygger luftslott i Tyskland" i Stavanger Aftenblad, september 2008.

 

-Les min kronikk i Stavanger Aftenblad, januar 2010, om norsk forretningskultur.  

 

-Les min artikkel i Minerva, oktober 2010. Tittel: "Norge må satse på tysk."

 

-Les saken i Glåmdalen om Solbakken og 1. FC Köln, juni 2011.

 

-Les intervjuet i bilaget (red: Norsk-Tysk Handelskammer) til Dagens Næringsliv, november 2011. "Bruk slips ved første møte".

 

-Les min kronikk  "Det årnær sæ..." i Fredriksstad Blad, august 2013 

 

-Les mitt bidrag i konkurransen "Elsters utfordring" i Morgenbladet, september 2013. 

 

-Les min kronikk i Stavanger Aftenblad, januar 2015: "Humanisten Egils verdi"

 

-Les min kronikk i Stavanger Aftenblad om norsk messeaktivitet ved Grüne Woche, mars 2016: "Når salg tross alt er viktigst."

 

-Les min kronikk i Stavanger Aftenblad, november 2016. "Tysk språkkunnskap er en nøkkelkvalifikasjon i fremtiden."

 

-Les min kronikk i Stavanger Aftenblad, juli 2017, om den norske "Peer Gynt" i det tyske forretningsliv.