Fra intervjuene

I mine intervjuer kunne både tyskere og nordmenn helt klart se forskjeller innen væremåte og forretningsstil i de to landene. Her følger noen få av mine intervjuobjekters utsagn som illustrerer  ulikhetene kulturelt sett: 

 

 

 

 

NOR-NOR: En nordmann om nordmenn

 

NOR-TYS: En nordmann om tyskere

 

TYS-TYS: En tysker om tyskere

 

TYS-NOR: En tysker om nordmenn

 

 

 

 

 

TYS-NOR: ”Nordmenn er åpne, positive og sympatiske.”                        
 
TYS-NOR: ”Jeg tror ikke at forretninger er viktigst for dem.”
 
TYS-NOR: ”De har et manglende forhold til realitetene der det er snakk om nye produkter.”
 
TYS-NOR: ”Det blir diskutert for mye i Norge.”
 
NOR-TYS: ”Tyskerne er mer programmerte.”                   
 
TYS-NOR: ”Man sier kanskje: Det ordner seg, vi ser det litt an.”
 
TYS-NOR: ”Nordmenn er for positive.”                               
 
TYS-NOR: ”Annenhver uke skjer det noe som jeg ikke har forståelse for.”         
 
TYS-NOR: ”Nordmenn er på mange måter mer fleksible.”
 
TYS-NOR: ”Ja, nordmenn har en mer lettsindig innstilling.”
 
TYS-NOR: ”Han er som sunket i jorden.”    
 
NOR-NOR: ”En nordmann ville ikke gått med på sånt.”
 
TYS-NOR: ”Skriftlige bekreftelser er veldig, veldig viktig.”  
 
NOR-TYS: Man har følelsen av at de er besserwissere.”
 
NOR-NOR: ”Det tyske forretningslivet er hardere enn det norske. Det kommer man ikke utenom.”       
 
NOR-TYS: ”En fordel er at man alltid får vite om tingenes tilstand.”   
 
NOR-TYS: ”Egentlig er de ikke så tolerante.”  
 
TYS-NOR: ”Målet er der, men tiden de bruker for å komme frem til målet er nok ikke så definert.”
 
TYS-NOR: ”Hvis jeg sier det selv, på min direkte tyske måte, da føler han seg personlig angrepet.”
                                                                                                                                                                                                                                                                             
NOR-NOR: ”Alt går raskere her.”   
  
NOR-TYS: ”De tror de vet alt.”