Produkter som tilbys

 

 

Hva kan Aske Norsk-Tysk Forretningskommunikasjon tilby? Jo, blant annet følgende bok:

 

 

"Hvordan lykkes i Tyskland?"

 

 

Boka er på 90 sider. Den inneholder hele 252 sitater fra mine samtaler med nordmenn og tyskere i forretningslivet!

 

                                             

 

                                         

                                                                                                           

                                                                                                                                                                               

Kunder:

 

                                         

*Utvalgte import- og eksportrettede firmaer som allerede har anskaffet seg avhandlingen "Hvordan lykkes i Tyskland?", gjennom Aske Norsk-Tysk Forretningskommunikasjon:

 

 

-Mercedes-Benz Norge

-Bavaria (BMW)

-Aksel Hansson

-RWE Dea Norge

-Siemens Norge

 

 

 

 

                                               

 

 Foto: Linn Husby

 

 

 

Bestill ditt eksemplar i dag!

 

(Kun kr. 790,- inkl. forsendelse)

 

 

 

 

 

-En nyttig rapport
 
Hva synes kundene om mine produkter?
Som et eksempel gjengis svar fra en person i det norske næringsliv. Vedkommende har selv anskaffet seg rapporten Hvordan lykkes i Tyskland?”. Her følger spørsmålene personen fikk:
 
 
1.      På hvilken måte kommer rapporten til anvendelse i din bedrift?
 
-Rapporten har blitt lest av flere medarbeidere, både tyskere med kontakt med norske selskaper, og nordmenn som jobber mot det tyske markedet. Dette har gitt et viktig bakteppe for bedre å forstå kommunikasjonsutfordringer. I tillegg har vi brukt eksempler fra rapporten til å forberede norske selskaper før kontakt med potensielle tyske samarbeidspartnere, og referert til tilsvarende tematikk i foredrag vi har holdt.
 
 
2.      Hvorfor tror du en slik rapport er nyttig i det norske arbeidsliv i dag?
 
-Det er alltid viktig å lære mer om kommunikasjon, og akkurat når det gjelder forretningsmessig kommunikasjon kan det være avgjørende for om man lander en deal eller ei, at man faktisk behersker hverandres kommunikasjonsstil og tolker ting på rett måte - samt unngår å tråkke fullstendig i salaten. Liten tue kan velte stort lass, og en (i norske øyne) liten feil i kommunikasjonen (f.eks. bruke fornavn og lite respektfull tone overfor en tysk konservativ Hr. Dr. Professor; eller droppe å følge opp kontakten etter et møte) kan føre til at en norsk bedrift ikke kommer i mål og taper både tid, penger og omdømme.
 
3.      Hva har nordmenn å lære av tyskere generelt, etter din mening?
 
-Fremfor alt én ting: Profesjonalitet
Det vil for nordmenn i denne sammenheng si: Vær godt forberedt. Gjør hjemmeleksen. Sørg for at språket ikke blir noen hindring (kan du ikke godt nok tysk, så få med deg en som virkelig kan det. Eller sjekk at den du skal møte kan tilstrekkelig godt engelsk. Bruk eventuelt en profesjonell tolk). Kle deg passende og vær høflig og omgjengelig. "When in Rome, do as the Romans" - ikke tro at nordmenn er best i alt, vær litt ydmyk. Ikke drikk for mye alkohol. Sammenfatt hva dere har blitt enige om. Følg opp møter etter kort tid. Hold det du lover - tyskere liker ikke store slingringsmonn, endringer i avtaler eller innstillingen "pytt, pytt, får vi ikke gjort det i dag, så går gjør vi det sikkert en gang neste uke".  
 
Er du enig i disse betraktningene? 
 
Stian
 

 

 

 

 

Reaksjoner fra tidligere kjøpere:
 
-“Glimrende at du er kommet på banen med din masteroppgave.”
 
-“For meg er det meget fint å “møte” en likesinnet. Har forsøkt i mange år her i landet å få folk til å få opp øynene for normer, regler og praksis i tysk næringsliv…”
 
-“Kan ofte ende katastrofalt for norske næringsinteresser ikke å tilpasse seg i “partnerskap” med tyskere.”
 
-"Habe schon fast alles durchgelesen. Der Inhalt ist total interessant!
Vielen Dank dafür, ist sehr hilfreich für mich! :-)"
 
-“På bakgrunn av mine erfaringer fra bl.a. konsernledelsen i NN og mine erfaringer fra møtet med norsk næringsliv kan jeg ikke være uenig i at det hersker mange og vesentlige kulturforskjeller mellom tyskere og nordmenn.”
 
-"Din avhandling kom til stor nytte og er lest av alle i ledergruppen!"

 

 

 

 

 

 

 

OBS: NY bok: "En veiviser til dagens tyske forretningsliv", ca. 150 sider. Rundt 350 sitater fra intervjuene.

 

 

 

Mine to rapporter er unike i sitt slag i Norge, og intervjuobjektene har opptil 35-40 års erfaring i et forretningsmessig samarbeid.